خیار گلخانه ای سرطانزا است

خیار گلخانه ای بدلیل ندیدن نورخورشید وسمپاشی مکرر سرطانزا وخطرناک است. خیار ضدمیگرن وسرشار از اسیدفولیک است وبه جذب آهن کمک میکند. ته تلخ خیار طبع گرم دارد وسردی خیار را از بین میبرد!
join👉 @niniperarin