سویا و تیروئید

مصرف بیش از حد #سویا چه بصورت آجیل چه در ترکیب با گوشت میتواند سبب ازدست دادن حافظه و آلزایمر و تشدید سنگ کلیه شود. اگر مشکل تیروئید دارید بدانید سویا سبب بزرگ شدن تیروئید میگردد.
join👉 @niniperarin