پرتقال و هورمون رشد

وجود هورمون رشد،کلسیم، ویتامینA وC در پرتقال و نارنگی به رشد استخوان و استحکام دندان کودک کمک میکند!ضمنا پرتقال ضدیبوست است و به جذب آهن در کودکان +۱سال کمک میکند.
join 👉 @niniperarin 🍊