بهترین داروی اشتها آور کودک

🔴زغال اخته ازبدن دربرابر ویروس ومیکروب، محافظت میکند. مربای زغال اخته و انار درطب سنتی بهترین داروی کودک بی اشتهاست. زغال اخته داروی کلیه و عفونت ادراری ودشمن شب ادراری کودکان است.
join👉 @niniperarin