اسم زنها از روی اسم گلها انتخاب شده

#زن_ها
Join👉 @niniperarin 🌺🍃
بیخودی نیست که اسم گل ها را از اسم زنها انتخاب کرده اند، مثلا آقا هوشنگ جز یک سبیل پر پشت چه دارد که بتواند اسم یک گل باشد؟ گل ظرافت دارد، ظرافت در رنگ، نقش و دیگری در بو. زن ها هم همینند! همه ی گل ها آنقدر ها هم که باید زیبا نیستند، و بعضی خیلی زیبا هستند و آنقدر که باید عطر خوشی از خودشان متصاعد نمیکنند، یکی هم که زیباست و خوشبو شاید آنقدرها عمر نکند، زن ها همه شان گلِ گلند. یکی زیباست که چشمهای همه را خیره میکند، یکی مهربانی اش جلوه میکند، یکی دست پخت دارد بیا و ببین! یا مثلا یکی آنقدر خوش ذوق است، سبزی پلو را میریزد توی سینی قلم کاری شده ی اصفهان، ماهی شکم پر را طوری می آراید که ماهی بیچاره اگر جان داشت حتما یک سلفی میگرفت. یکی هم فقط بلد است حرف بزند، همین خوب حرف زدن، کم چیزی نیست، اینکه خستگی یک شب کشیک را با دو کلمه از تن آقا در کند آخرِ همه ی ظرافت هاست، بعضی خانم ها هم هستند اهل ساز و آواز و دهل، یک چنگی به تار بزنند، قند توی دل مردشان آب میکنند! یک زنهایی هستند چشمهایشان حکم سلاح دارد، با همان ریملی که از دوشنبه بازار خریده اند تو را به رگبار میبندند! دیده اید بعضی گل ها هستند برگ هایشان بهتر از خودشان، بعضی زن ها هستند موهایشان بهتر از صورت ساده شان، همین موهای مشکی رنگ نخورده را بلند می کنند، می گذارند میان یک گلِ سر توپ توپی و تو هلاک میشوی…
زن ها همه از دم گل تشریف دارند، شما ببین کدام بیشتر به گلدان دلت می آید، آب و نان از تو، ریشه از او، و به همین سادگی عشق گل میکند.
Join👉 @niniperarin 🌺🍃
#ممیزالاشجار