خدایا سرده این پایین…

#خدایا
join👉 @niniperarin ♥
خدایا! سرده این پایین، از اون بالا تماشا کن✨ اگه میشه بیا پایین و دستای منو ها کن✨ خدایا!سرده این پایین،ببین دستامو میلرزه✨ دیگه حتے همه دنیا،به این دورے نمے ارزه✨ تو اون بالا من این پایین،دو تایے مون چرا تنها؟✨اگه لیلے دلش گیره! بگو مجنون چرا تنها؟✨ خدایا! من دلم قرصه،کسے غیر از تو با من نیست✨خیالت از زمین راحت،که حتے روز،روشن نیست✨ کسے اینجا نمے بینه که دنیا زیر چشماته✨ یه عمره یادمون رفته،زمین دار مکافاته✨ فراموشم شده گاهے،که این پایین چه ها کردم✨ که روزے باید از اینجا بازم پیش تو برگردم✨ خدایا! وقت برگشتن یه کم با من مدارا کن✨ شنیدم گرمه آغوشت،اگه میشه منم جا کن
join👉 @niniperarin ♥