فرمول خوشحالی

#تلنگر
join 👉 @Niniperarin
❤متاهل ها میخواهند طلاق بگیرند،
مجردها دوست دارند ازدواج کنند!
💛کودکان میخواهند زود بزرگ شوند،
بزرگتر ها دوست دارند به دوران کودکی برگردند!
💚عده‌ای با قرص و دارو از بارداری جلوگيری می‌كنند!
عده‌ای ديگر با قرص و دارو میخواهند باردار شوند.
💙آنها که موهای صاف دارند فر میکند،
آنها كه موی فر دارند موی‌شان را صاف می‌كنند!
💜عده‌ای آرزو دارند خارج بروند،
آنها كه خارج هستند برای وطن دلشان لك زده و ترانه‌ها می‌سُرايند.
❤شاغلان از شغلشان مینالند،
بیکارها دنبال شغلند!
💛فقرا حسرت ثروتمندان را میخورند،
ثروتمندان از دغدغه مینالند!
💚افراد مشهور از چشم مردم قایم میشوند،
مردم عادی میخواهند مشهور شوند!
💙سیاه پوستان دوست دارند سفید پوست شوند،
سفید پوستان خود را برنزه میکنند!
💜هیچ کس نمیداند تنها فرمول خوشحالی این است:
“قدر داشته هایت را بدان و از آنها لذت ببر”
join👉 @Niniperarin