محله ی ما یک رفتگر دارد…

#یادمان_باشد
join👉 @niniperarin 🌺🍃
محله ما یک رفتگر دارد،
صبح که با ماشین از درب خانه خارج می شوم سلامی گرم میکند
و من هم از ماشین پیاده می شوم و دستی محترمانه به او می دهم،
حال و احوال را می پرسد و مشغول کارش می شود….
همسایه طبقه زیرین ما نیز دکتر جراح است،
گاهی اوقات که درون آسانسور می بینمش سلامی میکنم
و او فقط سرش را تکان می دهد و درب آسانسور باز نشده برای بیرون رفتن خیز می کند…
به شخصه اگر روزی برای زنده ماندن نیازمند این دکتر شوم، جارو زدن سنگ قبرم به دست آن رفتگر، بشدت لذت بخش تر از طبابت آن دکتر برای ادامه حیاتم است.
نمیخواهم مطلق حرف بزنم. همه یک جور نیستند اما حرفم این است که به قول مادرم “دانش هرگز بینش نمی آورد!”
“تحصیلات مطلقا هیچ ربطی به شعور افراد ندارد.”

منتسب به #پروفسور_سمیعی
join👉 @niniperarin 🌺🍃