انعام بیل گیتس

#بیل_گیتس
join👉 @Niniperarin 💰
بعد از خوردن غذا بیل گیتس 5 دلار به عنوان انعام به پیشخدمت داد. پیشخدمت ناراحت شد.
بیل گیتس متوجه ناراحتی او شد و سوال کرد : چه اتفاقی افتاده؟
پیشخدمت : من متعجب شدم ….بخاطر اینکه در میز کناری پسر شما 50 دلار به من انعام داد درحالی که شما که پدر او هستید و پولدار ترین انسان روی زمین، فقط 5دلار انعام می دهید !
گیتس خندید و جواب معنا داری داد.
گفت : او پسر پولدار ترین مرد روی زمینه و من پسر یک نجار ساده ام.

join👉 @Niniperarin 💰