من فیل نیستم!

#من_فیل_نیستم
join👉 @niniperarin 🐘
مربی حیوانات سیرک، با نیرنگی ساده، مانع فرار فیل ها می شود. وقتی فیل کوچک است، پایش را با طناب ضخیمی به تنه ی درختی می بندند. بچه فیل، هر قدر هم که تقلا می کند، نمی تواند خودش را آزاد کند. تا یک سالگی، طناب همچنان محکم تر از آن است که بتواند خودش را آزاد کند؛ بچه فیل تلاش می کند اما موفق نمی شود. سرانجام حیوان می فهمد که طناب ، همیشه قوی تر از اوست، و دست از تلاش بر می دارد.وقتی فیل بزرگ می شود، همچنان تصور می کند که نمی تواند طناب را پاره کند. بنابراین فقط کافی است که مربی، پای او را به نهال یا تکه چوب کوچکی ببندد، زیرا فیل دیگر هیچ تلاشی برای آزادی نخواهد کرد.
🔴 تو نمی توانی! تو ضعیفی! تو بلد نیستی!
👆👆👆اینها همه باورهای غلط ما هستند که طناب های نامرئی دور پای کودک می اندازد. طناب ها را پاره کنیم و بگذاریم کودک به آرزو هایش برسد. همیشه و همیشه هم نباید پیروز بود! اجازه بدهید کودک شکست را تجربه کند. شکست و پیروزی بخشی از زندگی است مهم اینست که نباید تسلیم آنها شد.
join👉 @niniperarin 🐘