سر و ته ماهی

#سر_و_ته_ماهی
join👉 @niniperarin
به همسرم گفتم: «همیشه برای من سوال بوده که چرا تو همیشه اول سر و ته ماهی را با چاقو میزنی، بعد آن را توی ماهیتابه می‌اندازی!» گفت: «علتش را نمیدانم. این چیزی است که وقتی بچه بودم، از مادرم یاد گرفتم». چند هفته بعد وقتی خانواده همسرم را دیدم، از مادر همسرم پرسیدم که چرا سر و ته ماهی را قبل از تفت دادن، صاف میکند؟ او گفت: «خودم هم دلیل خاصی برایش نداشتم هیچ‌وقت، اما چون دیدم مادرم این کار را میکند، خودم هم همیشه همان را انجام دادم»! طاقتم تمام شد و با مادربزرگ همسرم تماس گرفتم تا بفهمم که چرا سر و ته ماهی را میزده. او وقتی قضیه را فهمید، خندید و گفت: «در سال‌های دوری که از آن حرف میزنی، من در آشپزخانه فقط یک ماهیتابه کوچک داشتم و چون ماهی داخلش جا نمیشد، مجبور بودم سر و ته آن را بزنم تا کوتاه‌تر شود…همین!»
نی نی پرارین ما گاهی به چیزهایی آداب و رسوم میگوییم که ریشه‌ی آن در اتفاقی مثل این داستان است. ما گاهی کارهایی میکنیم که خودمان هم علتش را نمیدانیم.. بعد نوبت بچه هایمان میشود و بعد بچه های بچه هایمان…
تقلید ناآگاهانه یعنی افت جامعه است…
join👉 @niniperarin