نه شب بگیر نه شنبه

#نه_شب_بگیر_نه_شنبه! #جمعه_بگیر_و_دوشنبه😄
join👉 @niniperarin 💅🏻
عده ای معتقدند ناخن را نباید شب گرفت! چون کلسیم شب ها نوک ناخن جمع میشود!! در واقع به گمان عده ای کلسیم اضافه بدن در ساعات پایانی روز در ناخنها جمع میشود و از ناخنها بعنوان انبار موقت کلسیم بدن استفاده میشود و این کلسیم اضافی در ساعات آغازین روز به گردش خون باز میگردد و مورد مصرف قرار میگیرد. گرفتن ناخنها در شب به گمان این عده باعث از بین رفتن این کلسیم ذخیره شده خواهد شد. اما در مقابل این دیدگاه یک دیدگاه دیگر وجود دارد. به عقیده دانشمندان جمع شدن کلسیم بدن در نوک انگشتان بهنگام شب نیز مبنای علمی ندارد. ناخن هم مانند مو از یک پروتئین سخت محافظ به نام کراتین ساخته شده است و علاوه بر اینکه کلسیم در ناخن‌ها ذخیره نمی‌شود، این ماده در سلامت و قدرت ناخنها نیز تاثیری ندارد. نود و نه درصد کلسیم در بدن برای ساختن استخوانها و دندانها استفاده می گردد و کلسیم باقی مانده در اندامها، بافتها و جریان خون گردش می کند. با توجه به کراهت ناخن گرفتن در شب در دین اسلام و افسانه های ایرانی و حتی غیر ایرانی بهتر است ناخن کودکان را در شب هنگام نگیریم اما از نظر علمی کلسیم شب ها نوک ناخن جمع نمیشود!!
join👉 @niniperarin 💅🏻