ستارخان: من هیچوقت گریه نکردم، تا اینکه

#خاک_میخوریم_اما_خاک_نمیدهیم
join👉 @Niniperarin 🔆
ستارخان در خاطراتش میگوید: من هیچوقت گریه نکردم، چون اگر گریه میکردم آذربایجان شکست میخورد و اگر آذربایجان شکست میخورد ایران شکست میخورد. اما در زمان مشروطه یک بار گریستم و آن زمانی بود که 9 ماه در محاصره بودیم بدون آب و بدون غذا. از قرارگاه آمدم بیرون، مادری را دیدم با کودکی در بغل، کودک از فرط گرسنگی به سمت بوته علفی رفت و به دلیل ضعف شدید بوته را با خاک ریشه میخورد، با خودم گفتم الان مادر کودک مرا فحش میدهد و میگوید لعنت به ستارخان! اما مادر، فرزند را در آغوش گرفت و گفت:
“اشکالی ندارد فرزندم، خاک میخوریم، اما خاک نمیدهیم.”
آنجا بود که اشک از چشمانم سرازیر شد…
🔴زنده باد نام آنانی که برای عزت این سرزمین و آب و خاک، تا پای جان ایستادگی کردند…
join👉 @Niniperarin 🔆