علائمی که هیچ وقت جدی نمیگیریم (سلامتی)

🔴باورتون میشه…😳👆👆
تورم پاها نشونه مشکل تیروئید و کلیه باشه!!
انگشت حلقه بلندنشونه خطر آرتروزه دربزرگسالیه
چین وچروکه نشونه فشارخون وپوکی استخوانه😳😳😳
نشونه هایی که باید جدی گرفت👆👆👆
join👉 @niniperarin