چطور با ماساژ بیماری کودکان را درمان کنیم (رفلکسولوژی یا بازتاب درمانی پا)

🔴چطور با #ماساژ_پا بیماری رااز بچه هامون دور کنیم؟راه حل👆
برای درمان همه بیماریهای کودک دارو لازم نیست؛خیلی وقتا باماساژ میشه بیماری را درمان کنیم. سر خود دارو ندیم؛دارو عوارض داره!
join👉 @Niniperarin