چیزهای عجیب غریبی که راجع به سنجد نمیدانستیم! خواص سنجد!!

🔴سنجد فقط برای سفره ۷سین نیست!کولاک میکنه. از تُپلیزاسیون صورت تا رفع درد آرتروز وبلند قد کردن👆
باورتون میشه ویتامینCیه دونه سنجد بیشتر از یه دونه پرتقاله؟؟
🔻سنجد و اینهمه خاصیت😳👌
join👉 @niniperarin 🍂