چای و خواص شگفت انگیر چای! آیا میدانستید؟!

🔴شاید باورنکنید چای هم آداب مخصوص خودشو داره! باورتون میشه هرگز نباید چای را فوت کرد چون باعث پوکی استخوان وسنگ کلیه میشه؟یا اینکه آب کتری باید هربارتازه باشه؟چه میکنه تی بگ😳😳👆👆
join👉 @niniperarin ☕