ترفندهایی که هر خانم خونه باید بدونه!!

🔻با غذاهای تند وشور شده چکار کنیم؟🤔
🔻با حبوبات نفاخ چه کنیم که نفخشون از بین بره؟😖
🔻چکار کنیم نون تازه بمونه؟🤔
🔻وبادمجون روغن نکشه اینهمه؟😰
🔴یه عالمه #ترفند مخصوص مامانا 👌👆👆
join👉 @niniperarin